PoradenskeSluzy.cz

Služby

 • STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
  „Lidé, kteří mají cíl, uspějí, protože vědí, kam směřují.“
  Earl Nightingale, americký filozof současnosti
 • FINANČNÍ ŘÍZENÍ
  „Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit.“
  Peter Drucker, americký ekonom a teoretik managementu
 • ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
  „Obklopte se nejlepšími lidmi, které najdete, delegujte zodpovědnosti a nepřekážejte.“
  Ronald Reagan, americký herec a bývalý prezident Spojených států amerických
 • ORGANIZAČNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
  „Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu.“
  Henry Ford, americký podnikatel a průkopník automobilového průmyslu
 • ROZVOJOVÝ MANAGEMENT
  „Lepší, než předpovídat budoucnost, je vytvořit ji.“
  Bill Gates, spoluzakladatel a předseda představenstva společnosti Microsoft, filantrop a vizionář
 • PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
  „Většina lidí si neplánuje selhání; selhávají v tom, že neplánují vůbec.“
  John L. Beckley, první ředitel Knihovny Kongresu USA

   

 • DOTAČNÍ PORADENSTVÍ
  „Lidský život není nic jiného než řetězec promeškaných příležitostí.“
  Sókratés, řecký filozof